سلام دوستان پشت یه ماشین اینو نوشته بودخوشم اومد امیدوارم شماهم خوشتون بیاد:بی وفایان را دوست دارم چون یارم بی وفابود