سفارش تبلیغ
صبا ویژن


شراب چوکهنه شودنعشه ای دگر دارد یک دوست چودورشودحرمتی دگردارد


تلاش کن توزندگی مثل درختی باشی که اگه کسی بهت ضربه زد شکوفه بارونش کنی