سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک


شراب چوکهنه شودنعشه ای دگر دارد یک دوست چودورشودحرمتی دگردارد


تلاش کن توزندگی مثل درختی باشی که اگه کسی بهت ضربه زد شکوفه بارونش کنی