سفارش تبلیغ
صبا ویژن


خاکی شو قبل ازاین که خاک شوی


الهی ازمن آهی وازتو نگاهی صبرم زیادنمونده عمری باقی


بیاید باهم هتک خرمت به حجر بن عدی را محکوم بکنیم